365bet足彩

365bet足彩官网涨跌榜-生意社

 • 品种名称
 • 规格
 • 价格类型
 • 报价
 • 产地与品牌
 • 发布时间
 • 液化天然气
 • 类别:液化天然气
 • 市场价
 • 2850元/吨
 • 内蒙森泰
 • 2019-09-20
 • 炼焦煤(焦煤)
 • 类别:焦煤 ;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ;
 • 市场价
 • 1535元/吨
 • 河北唐山
 • 2019-09-20
 • 炼焦煤(焦煤)
 • 类别:焦煤 ;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ;
 • 市场价
 • 1500元/吨
 • 安徽淮北
 • 2019-09-20
 • 石油焦
 • 级别:合格品
 • 出厂价
 • 1200元/吨
 • 东明石化
 • 2019-09-20
 • 石油焦
 • 级别:合格品
 • 出厂价
 • 1350元/吨
 • 鑫岳燃化
 • 2019-09-20
 • 石油焦
 • 级别:合格品
 • 出厂价
 • 1180元/吨
 • 汇丰石化
 • 2019-09-20
 • 品种名称
 • 规格
 • 价格类型
 • 报价
 • 产地与品牌
 • 发布时间
 • 焦亚硫酸钠
 • 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5
 • 出厂价
 • 1600元/吨
 • 江海化工
 • 2019-09-22
 • 焦亚硫酸钠
 • 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5
 • 出厂价
 • 1600元/吨
 • 江海化工
 • 2019-09-22
 • 丙烯
 • 品级:一等品
 • 出厂价
 • 7800元/吨
 • 富海石化
 • 2019-09-21
 • 丙烯
 • 品级:一等品
 • 出厂价
 • 7850元/吨
 • 齐成控股
 • 2019-09-21
 • 丙烯
 • 品级:一等品
 • 出厂价
 • 7901元/吨
 • 京博石化
 • 2019-09-21
 • 丙烯
 • 品级:一等品
 • 出厂价
 • 8000元/吨
 • 新海石化
 • 2019-09-21
 • 品种名称
 • 规格
 • 价格类型
 • 报价
 • 产地与品牌
 • 发布时间
 • 品种名称
 • 规格
 • 价格类型
 • 报价
 • 产地与品牌
 • 发布时间
 • 锦纶POY
 • 等级:优等品;粗细:86D;孔数:24F;色泽:半消光
 • 出厂价
 • 15800元/吨
 • 兄弟合纤
 • 2019-09-21
 • 锦纶DTY
 • 等级:优等品;粗细:70D;孔数:24F;色泽:半消光
 • 出厂价
 • 17800元/吨
 • 兄弟合纤
 • 2019-09-21
 • 粘胶短纤
 • 32mm
 • 出厂价
 • 16300元/吨
 • 潍坊裕邦
 • 2019-09-20
 • 粘胶短纤
 • 32mm
 • 出厂价
 • 16300元/吨
 • 潍坊裕邦
 • 2019-09-20
 • 粘胶短纤
 • 21mm
 • 出厂价
 • 16000元/吨
 • 潍坊裕邦
 • 2019-09-20
 • 粘胶短纤
 • 21mm
 • 出厂价
 • 16000元/吨
 • 潍坊裕邦
 • 2019-09-20

有色最新报价

 • 品种名称
 • 规格
 • 价格类型
 • 报价
 • 产地与品牌
 • 发布时间
 • 钛精矿
 • 产品牌号:TJK46
 • 出厂价
 • 1200元/吨
 • 国钛科技
 • 2019-09-20
 • 钛精矿
 • 产品牌号:TJK46
 • 出厂价
 • 1250元/吨
 • 安宁铁钛
 • 2019-09-20
 • 1#铅
 • 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ;
 • 市场价
 • 16875元/吨
 • 长江有色
 • 2019-09-20
 • 1#铅
 • 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ;
 • 市场价
 • 16875元/吨
 • 上海有色
 • 2019-09-20
 • 1#铅
 • 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ;
 • 市场价
 • 16825元/吨
 • 广东南储
 • 2019-09-20
 • 1#铅
 • 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ;
 • 市场价
 • 16875元/吨
 • 上海华通
 • 2019-09-20
 • 品种名称
 • 规格
 • 价格类型
 • 报价
 • 产地与品牌
 • 发布时间
 • 镀锌板
 • 品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80
 • 市场价
 • 4500元/吨
 • 邯钢
 • 2019-09-21
 • 镀锌板
 • 品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:2.5*1250*C
 • 市场价
 • 4550元/吨
 • 邯宝
 • 2019-09-21
 • 冷轧板
 • 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C;
 • 市场价
 • 4000元/吨
 • 邯钢
 • 2019-09-21
 • 冷轧板
 • 牌号:DC01;规格:0.8*1250*C
 • 市场价
 • 4000元/吨
 • 邯宝
 • 2019-09-21
 • 钢坯
 • 品种:方坯 ;材质:Q235 ;规格:150*150 ;
 • 市场价
 • 3310元/吨
 • 河北唐山
 • 2019-09-20
 • 冷轧板
 • 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C;
 • 市场价
 • 4300元/吨
 • 鞍钢
 • 2019-09-20
 • 品种名称
 • 规格
 • 价格类型
 • 报价
 • 产地与品牌
 • 发布时间
 • 废纸
 • 种类:黄板纸 ;等级: A级;
 • 终端价
 • 2050元/吨
 • 广东地区
 • 2019-09-21
 • 废纸
 • 种类:黄板纸 ;等级: A级;
 • 终端价
 • 1850元/吨
 • 河南地区废纸
 • 2019-09-21
 • 废纸
 • 种类:黄板纸 ;等级: A级;
 • 终端价
 • 1760元/吨
 • 河北地区
 • 2019-09-21
 • 废纸
 • 种类:黄板纸 ;等级: A级;
 • 终端价
 • 2000元/吨
 • 福建地区
 • 2019-09-21
 • 废纸
 • 种类:黄板纸 ;等级: A级;
 • 终端价
 • 1930元/吨
 • 浙江地区
 • 2019-09-21
 • 废纸
 • 种类:黄板纸 ;等级: A级;
 • 终端价
 • 1940元/吨
 • 江苏地区
 • 2019-09-21
 • 品种名称
 • 规格
 • 价格类型
 • 报价
 • 产地与品牌
 • 发布时间
 • 连翘
 • 青水煮
 • 市场价
 • 43元/公斤
 • 山西
 • 2019-09-20
 • 连翘
 • 青水煮
 • 市场价
 • 42元/公斤
 • 河南
 • 2019-09-20
 • 连翘
 • 青水煮
 • 市场价
 • 43元/公斤
 • 河南
 • 2019-09-20
 • 连翘
 • 青水煮
 • 市场价
 • 43元/公斤
 • 河南
 • 2019-09-20
 • 枸杞
 • 280粒
 • 市场价
 • 50元/公斤
 • 宁夏
 • 2019-09-20
 • 枸杞
 • 380粒
 • 市场价
 • 42元/公斤
 • 宁夏
 • 2019-09-20